200 บาท
ซื้อครบ 5 กิโลกรัม กิโลกรัมต่อไปลดราคา 10 บาท
40 บาท
ซื้อครบ 10 กิโลกรัม กิโลกรัมต่อไปลดราคา 20 บาท
35 บาท
ซื้อ 10 ถุง แถม 1 ถุง
250 บาท
ซื้อ 10 กระปุก แถม 1 กระปุก
180 บาท
ซื้อ 10 กระปุก แถม 1 กระปุก
45 บาท
ซื้อครบ 500 กิโลกรัม ฟรีค่าจัดส่ง
150 บาท
ซื้อครบ 10 กล่อง ฟรีค่าจัดส่ง
100 บาท
ซื้อ 10 กล่อง แถม 1 กล่อง
60 บาท
แหล่งผลิต : จ.พระนครศรีอยุธยา
250 บาท
แหล่งผลิต : จ.ฉะเชิงเทรา
130 บาท
แหล่งผลิต : จ.พระนครศรีอยุธยา
100 บาท
แหล่งผลิต : จ.พระนครศรีอยุธยา
280 บาท
แหล่งผลิต : จ.สมุทรสาคร
4 บาท
แหล่งผลิต : จ.ราชบุรี
50 บาท
แหล่งผลิต : จ.สุพรรณบุรี
130 บาท
แหล่งผลิต : จ.เพชรบุรี
60 บาท
แหล่งผลิต : จ.พระนครศรีอยุธยา
35 บาท
แหล่งผลิต : จ.ราชบุรี