65 บาท
ซื้อครบ 10 กิโลกรัม ฟรีค่าจัดส่ง
120 บาท
ซื้อครบ 1 กิโลกรัม ฟรีค่าจัดส่ง
25 บาท
ซื้อครบ 100 กิ่ง ฟรีค่าจัดส่ง
6 บาท
ซื้อครบ 200 ฝัก ฟรีค่าจัดส่ง
50 บาท
ซื้อครบ 5 กิโลกรัม ฟรีค่าจัดส่ง
20 บาท
ซื้อครบ 5 ถุง ฟรีค่าจัดส่ง
15 บาท
ซื้อครบ 10 กระปุก ฟรีค่าจัดส่ง
110 บาท
ซื้อครบ 2 กิโลกรัม กิโลกรัมต่อไปลดราคา 15 บาท
35 บาท
ซื้อครบ 0 กิโลกรัม ฟรีค่าจัดส่ง
59 บาท
ซื้อครบ 2 ถุง ถุงต่อไปลดราคา 18 บาท
55 บาท
แหล่งผลิต : จ.แม่ฮ่องสอน
120 บาท
แหล่งผลิต : จ.พิษณุโลก
35 บาท
แหล่งผลิต : จ.สระบุรี
100 บาท
แหล่งผลิต : จ.อำนาจเจริญ
100 บาท
แหล่งผลิต : จ.พระนครศรีอยุธยา
25 บาท
แหล่งผลิต : จ.ขอนแก่น
50 บาท
แหล่งผลิต : จ.พัทลุง
20 บาท
แหล่งผลิต : จ.พัทลุง
20 บาท
แหล่งผลิต : จ.พัทลุง
20 บาท
แหล่งผลิต : จ.ชัยภูมิ