80 บาท
ซื้อครบ 17 กิโลกรัม ฟรีค่าจัดส่ง
60 บาท
ซื้อครบ 17 กิโลกรัม ฟรีค่าจัดส่ง
50 บาท
ซื้อครบ 4 ซอง ฟรีค่าจัดส่ง
25 บาท
ซื้อครบ 5 ลิตร ลิตรต่อไปลดราคา 10 บาท
250 บาท
ซื้อครบ 4 ลิตร ลิตรต่อไปลดราคา 15 บาท
6,000 บาท
ซื้อครบ 1 กล่อง ฟรีค่าจัดส่ง
190 บาท
แหล่งผลิต : จ.กรุงเทพมหานคร
3 บาท
แหล่งผลิต : จ.นครราชสีมา
30 บาท
แหล่งผลิต : จ.ปทุมธานี
200 บาท
แหล่งผลิต : จ.พิษณุโลก
30 บาท
แหล่งผลิต : จ.เลย
180 บาท
แหล่งผลิต : จ.เชียงใหม่
180 บาท
แหล่งผลิต : จ.เชียงใหม่
30 บาท
แหล่งผลิต : จ.พะเยา
150 บาท
แหล่งผลิต : จ.กาฬสินธุ์
7,000 บาท
แหล่งผลิต : จ.ร้อยเอ็ด