สาระความรู้เกี่ยวกับ GAP


GAP คืออะไร


          GAP เป็นชื่อเรียกย่อๆ ของ Good Agricultural Practice หรือ การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช สำคัญอย่างไร...ถ้าสวน ไร่ หรือฟาร์มใดที่ทำได้ตามมาตรฐาน GAP ประโยชน์ที่ได้ คือ
          - ปลอดภัย อายุยืนขึ้น เพราะใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
          - รู้และติดตามปัญหาได้ เนื่องจากมีบันทึก ดังนั้นสามารถนำมาคิดวิเคราะห์ได้ว่า อะไรคือต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง วิธีแก้ไขแบบใดที่ได้ผลในแปลงของตนเอง
          - ไม่ต้องพึ่งพาทักษะความเก่งของใคร เวลามีปัญหาไม่ใช่อะไรๆ ก็รอเจ้าของสวน แต่ผู้ปฏฺิบัตงานในสวนสามารถดำเนินการเบื้องต้น ตามกระบวนการทำงานที่ได้มีการวางแผนไว้แล้วได้เลย
          - สินค้าสามารถขายได้ราคามากขึ้น ไม่ว่าจะส่งออก หรือขายตลาดภายในประเทศ ผู้รับซื้อจะบวกราคาเพิ่มให้กับมาตรฐาน GAP เพราะผู้ซื้อเองก็ไม่ต้องปวดหัวว่าสินค้าจะปลอดภัยหรือไม่ ส่งไปแล้วจะผ่านไหม ขายได้ไหม หรือมีปัญหาต้องมาตามรับผิดชอบหรือไม่ ถ้ามี GAP ก็สบายใจมากขึ้น

หลายๆ คนบ่นว่า GAP ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น... แต่ความจริงแล้ว การไม่บริหารจัดการต่างหากที่ทำให้เกิดต้นทุนแฝงที่เรามิอาจทราบได้ และกลายเป็นต้นเหตุสำคัญของการขาดทุน

          GAP ไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ของดีเลิศ เช่น ไม่ได้บังคับว่าโต๊ะต้องเป็นสแตนเลส แต่แก่นแท้คือ ความปลอดภัย ดังนั้นอะไรก็ตามที่นำมาใช้แล้วปลอดภัย ก็ใช้ได้หมด เป็นโต๊ะไม้ที่คลุมผ้ายางมันๆ ลื่นๆ ก็ใช้ได้ เป็นต้น


 ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร