ทำเนียบสินค้าอินทรีย์


ทำเนียบสินค้าอินทรีย์ ที่กรมการค้าภายใน จัดทำขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การค้าที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการส่วนราชการ และผู้ที่สนใจ คลิกดูรายลเอียด E-book ได้ที่ ทำเนียบสินค้าอินทรีย์