การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 2/2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (29 มีนาคม 2562)


การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 2/2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (29 มีนาคม 2562)