ขอเชิญสั่งซื้อปลากะพงขาวของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จ.ปัตตานี สนใจติดต่อได้ตามที่อยู่...


ขอเชิญสั่งซื้อปลากะพงขาวของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับประกันความสดจากบ่อ สนใจติดต่อได้ตามที่อยู่...