สำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้งานเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ณ จังหวัดสุขโทัย และอุตรดิตถ์ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562


กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ออกสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้งานเว็บไซต์ "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์" จังหวัดสุขโทัย และอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 โดยใช้สถานที่ห้องประชุมสำนักพาณิชย์จังหวัดในการแนะนำระบบดังกล่าว