ไม่ระบุยี่ห้อ

สับปะรดกวน

สับประรดกวนจากเกษตรกรผลิตเองโดยตรงเป็นสินค้าโอท๊อปของตำบลซับสีทอง
25 บาท / กล่อง 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สายน้ำฟาร์ม

สายน้ำฟาร์ม

ชื่อสมาชิก : นางสาว นันท์สินีฐ์ จงใจหาญ เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว นันท์สินีฐ์ จงใจหาญ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 90 หมู่ 2 หมู่บ้าน ห้วยแคนน้อย ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ


สับประรดกวนจากเกษตรกรผลิตเองโดยตรงเป็นสินค้าโอท๊อปของตำบลซับสีทอง

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

150 บาท
130 บาท
580 บาท
44 บาท
35 บาท
35 บาท
35 บาท
250 บาท
85 บาท
130 บาท
100 บาท