หนองบัวแดง

หน้ากากอนามัยจากผ้าฝ้าย

35 บาท / ชิ้น 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

ชื่อสมาชิก : นางสาว อนัญญา เค้าโนนกอก เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว อนัญญา เค้าโนนกอก เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 75 หมู่ 13 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

: 2436OK

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

150 บาท
130 บาท
580 บาท
44 บาท
35 บาท
35 บาท
35 บาท
250 บาท
85 บาท
130 บาท
100 บาท