ไม่ระบุยี่ห้อ

ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย

ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย บ้านห้วยทราย แบรนด์ "ปูแป้งห้วยทราย"
250 บาท / ผืน 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม/ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม/ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อสมาชิก : นาง บุญเที่ยง คำยอ เบอร์โทร / Line / Email

นาง บุญเที่ยง คำยอ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 31 หมู่ 6 หมู่บ้าน บ้านห้วยทราย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

: https://www.facebook.com/Banhauysai...


ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย บ้านห้วยทราย แบรนด์ "ปูแป้งห้วยทราย"

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

150 บาท
130 บาท
580 บาท
44 บาท
35 บาท
35 บาท
35 บาท
250 บาท
85 บาท
130 บาท
100 บาท