เจ้าของสวน

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 100 มล. ราคา 100 บาทน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 250 มล. ราคา 180 บาทน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 500 มล. ราคา 300 บาทน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 1000 มล....
100 บาท / ขวด 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย

ชื่อสมาชิก : นางสาว จีรวรรณ พัฒน์ทอง เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว จีรวรรณ พัฒน์ทอง เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 123/1 หมู่ 6 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

: https://www.facebook.com/100pancoco

: 100pancoconut oil

ประกาศรับรอง

อย.
GAP
มาตรฐานอื่นๆ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)


น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 100 มล. ราคา 100 บาท
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 250 มล. ราคา 180 บาท
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 500 มล. ราคา 300 บาท
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ขนาด 1000 มล. ราคา 500 บาท

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

150 บาท
130 บาท
580 บาท
44 บาท
35 บาท
35 บาท
35 บาท
250 บาท
85 บาท
130 บาท