กตญูตา

ข้าวเกรียบงาไรซ์เบอรี่

5 บาท / แผ่น 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

จัดส่งเอง
อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก

ชื่อสมาชิก : นางสาว นรัชฐอิง ทรงกำพล เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว นรัชฐอิง ทรงกำพล เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 68 หมู่ 7 หมู่บ้าน หัวช้าง ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

: https://www.facebook.com/profile.ph...

: songkumpol

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

150 บาท
150 บาท
60 บาท
50 บาท
35 บาท
280 บาท
200 บาท
400 บาท
25 บาท
50 บาท
20 บาท
20 บาท
20 บาท
35 บาท