กตญูตา

มะหาวโห่แช่อิ่ม

35 บาท / กระปุก 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

จัดส่งเอง
อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก

ชื่อสมาชิก : นางสาว นรัชฐอิง ทรงกำพล เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว นรัชฐอิง ทรงกำพล เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 68 หมู่ 7 หมู่บ้าน หัวช้าง ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

: https://www.facebook.com/profile.ph...

: songkumpol

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

49 บาท
45 บาท
150 บาท
150 บาท
60 บาท
50 บาท
35 บาท
280 บาท
200 บาท
400 บาท
25 บาท
50 บาท
20 บาท
20 บาท
20 บาท