ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวหอมมะลิ

จำหน่ายสินค้าข้าวสารบรรจุถุง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ด ฯ
180 บาท / ถุง 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตัวเองกกตูม

สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตัวเองกกตูม

ชื่อสมาชิก : นางสาว จุฑามาศ บุศดา เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว จุฑามาศ บุศดา เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 170 หมู่ 2 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี


จำหน่ายสินค้าข้าวสารบรรจุถุง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ด ฯ

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

9.30 บาท
47 บาท
219 บาท
45 บาท
37 บาท
30 บาท
80 บาท
30 บาท
65 บาท
30 บาท
60 บาท
25 บาท
120 บาท
100 บาท