ข้าวบุญเรือง

ข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดง กิโลกรัมละ 100 บาท ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กิโลกรัมละ 100 บาท ข้าวสามสี (หอมมะลิ หอมมะลิแดง ไรซ์เบอร์รี่) กิโลกรัมละ 100 บาท
100 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนา คุณธรรมจังหวัดยโสธร

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนา คุณธรรมจังหวัดยโสธร

ชื่อสมาชิก : นาย บุญเรือง พุทธบุตร เบอร์โทร / Line / Email

นาย บุญเรือง พุทธบุตร เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 80 หมู่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร


ข้าวอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิแดง กิโลกรัมละ 100 บาท

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กิโลกรัมละ 100 บาท

ข้าวสามสี (หอมมะลิ หอมมะลิแดง ไรซ์เบอร์รี่) กิโลกรัมละ 100 บาท

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

9.30 บาท
47 บาท
219 บาท
45 บาท
37 บาท
30 บาท
80 บาท
30 บาท
65 บาท
30 บาท
60 บาท
25 บาท
120 บาท