ไม่ระบุยี่ห้อ

มันสำปะหลัง (มันเส้น)

สินค้ามันเส้นคุณภาพค่าความชื้นไม่เกิน 13%ค่าทราย ไม่เกิน 3%ค่าเชื้อแป้ง มากกว่า 67%
9.30 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

พร้อมเพย์ / โอนเงินผ่านธนาคาร

ติดต่อจ่ายเงินผ่านระบบบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด มหาชน

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด มหาชน

กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด มหาชน

ชื่อสมาชิก : นาย อินธนิส ศิริชาติ เบอร์โทร / Line / Email

นาย อินธนิส ศิริชาติ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ C.P.Tower 1, 18th Floor ถ.ศรีอยุธยา ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร


สินค้ามันเส้นคุณภาพ
ค่าความชื้นไม่เกิน 13%
ค่าทราย ไม่เกิน 3%
ค่าเชื้อแป้ง มากกว่า 67%

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

47 บาท
219 บาท
45 บาท
37 บาท
30 บาท
80 บาท
30 บาท
65 บาท
30 บาท
60 บาท
25 บาท
120 บาท
100 บาท