ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานฝักสด ฝักใหญ่ หอมหวาน เกรดA
5 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

สินค้าหมด

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด

ชื่อสมาชิก : นาย สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด เบอร์โทร / Line / Email

นาย สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 65/1 หมู่ 6 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน


ข้าวโพดหวานฝักสด ฝักใหญ่ หอมหวาน เกรดA

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

100 บาท
60 บาท
30 บาท
200 บาท
40 บาท
70 บาท
35 บาท
100 บาท
60 บาท
90 บาท
200 บาท
59 บาท
50 บาท
5 บาท