ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวกล้องอินทรีย์ ไรซ์เบอร์รี่

70 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านไผ่ ต.กลางใหญ่

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านไผ่ ต.กลางใหญ่

ชื่อสมาชิก : นางสาว มลธิชา คำแย้ม เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว มลธิชา คำแย้ม เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 51 หมู่ 10 หมู่บ้าน บ้านไผ่ ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

9.30 บาท
47 บาท
219 บาท
45 บาท
37 บาท
30 บาท
80 บาท
30 บาท
65 บาท
30 บาท
60 บาท
25 บาท
120 บาท
100 บาท