ไม่ระบุยี่ห้อ

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวานขาวม่วง
6 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด

สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด

ชื่อสมาชิก : นาง มิตรตรี นำเจริญศิลป์ เบอร์โทร / Line / Email

นาง มิตรตรี นำเจริญศิลป์ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 1/236 หมู่ 2 หมู่บ้าน ท่ามะกา ซ.- ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี


ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวานขาวม่วง

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

9.30 บาท
47 บาท
219 บาท
45 บาท
37 บาท
30 บาท
80 บาท
30 บาท
65 บาท
30 บาท
60 บาท
25 บาท
120 บาท
100 บาท