ข้าวสุขใจ

ข้าวกล้องสุขใจไรน์เบอร์ร่ี

70 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรกรรมปลอดสารพิษตามแนวพระราชดำริ

วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรกรรมปลอดสารพิษตามแนวพระราชดำริ

ชื่อสมาชิก : นาง สมบัติ อ่องอ้น เบอร์โทร / Line / Email

นาง สมบัติ อ่องอ้น เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 4 หมู่ 1 หมู่บ้าน บ้านไผ่ล้อม ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

: https://www.facebook.com/profile.ph...

: jakkapan.999

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

9.30 บาท
47 บาท
219 บาท
45 บาท
37 บาท
30 บาท
80 บาท
30 บาท
65 บาท
30 บาท
60 บาท
25 บาท
120 บาท
100 บาท