ไม่ระบุยี่ห้อ

น้ำเสาวรส

๑.เป็นขวด 250 cc ,ขนาด 300 cc ,ขนาด 350 cc
20 บาท / ขวด 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสาวรส

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสาวรส

ชื่อสมาชิก : นาง สมศรี รุกขสนธิ์ เบอร์โทร / Line / Email

นาง สมศรี รุกขสนธิ์ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 158 หมู่ 4 หมู่บ้าน คลองหิน ซ.2 ถ.ตาพะยา-ละหานทราย ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์


๑.เป็นขวด 250 cc ,ขนาด 300 cc ,ขนาด 350 cc

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

150 บาท
130 บาท
580 บาท
44 บาท
35 บาท
35 บาท
35 บาท
250 บาท
85 บาท
130 บาท
100 บาท