ขนมนาบุญ

ขนมไส้สับปะรด

35 บาท / ซอง 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนา คุณธรรมจังหวัดยโสธร

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนา คุณธรรมจังหวัดยโสธร

ชื่อสมาชิก : นาย บุญเรือง พุทธบุตร เบอร์โทร / Line / Email

นาย บุญเรือง พุทธบุตร เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 80 หมู่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

150 บาท
130 บาท
580 บาท
44 บาท
35 บาท
35 บาท
250 บาท
85 บาท
130 บาท
100 บาท