ไม่ระบุยี่ห้อ

โคเนื้อ

โคแม่พันธ์ลูกผสมชาโลเลย์ อายุ 18 - 20 เดือน
35,000 บาท / ตัว 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อนันทบุรี จำกัด

สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อนันทบุรี จำกัด

ชื่อสมาชิก : นาย เสน่ห์ ยศศรี เบอร์โทร / Line / Email

นาย เสน่ห์ ยศศรี เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 194/4 หมู่ 14 หมู่บ้าน ดู่ใต้ ถ.น่าน แพร่ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

: https://www.facebook.com/sanae.yots...


โคแม่พันธ์ลูกผสมชาโลเลย์ อายุ 18 - 20 เดือน

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

95 บาท
83 บาท
7,000 บาท
75 บาท
4,000 บาท
120 บาท
140 บาท
80 บาท
180 บาท
80 บาท
200 บาท
200 บาท
75 บาท
25 บาท
640 บาท
240 บาท
1,000 บาท
130 บาท