ไม่ระบุยี่ห้อ

ไก่พื้นเมือง

75 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : นาย สุภัค ขันอาสา เบอร์โทร / Line / Email

นาย สุภัค ขันอาสา เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 176 หมู่ - หมู่บ้าน หนองไห ถ.แจ้งสนิท ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

95 บาท
83 บาท
7,000 บาท
75 บาท
4,000 บาท
120 บาท
140 บาท
80 บาท
180 บาท
80 บาท
200 บาท
200 บาท
25 บาท
640 บาท
240 บาท
1,000 บาท
130 บาท
500 บาท