ข้าวฮอร์ ข้าวอินทรีย์สุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม 9 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : ข้าวฮอร์ Hor.Boutique ข้าวอินทรีย์สุรินทร์ ข้าวออร์แกนิคสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ เราคัดสรร ข้าวหอมสุรินทร์ปลอดสาร ชั้นเยี่ยมพันธุ์ดี เช่น ข้าวหอมมะลิข้าวกล้องหอมมะลิ,  ข้าวกล้องปกาอำปึล,  ข้าวผสมห้าสายพันธุ์,  ข้าวมะลินิลสุรินทร์ และ ข้าวมะลิแดง จากที่นาอินทรีย์ "จังหวัดสุรินทร์" ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ดีที่สุดของประเทศไทย เพาะปลูกด้วยน้ำฝนตามธรรมชาติเพียง "ปีละครั้ง" ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เราใส่ใจในทุกกระบวนการเกษตรอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ ทุกกระบวนการปลอดภัยจากสารเคมี  เพาะปลูกจากที่นาอินทรีย์ส่งมอบคุณค่า "ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 100%" มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ Organic Thailand และ ข้าวพันธุ์แท้ (กรมการข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จากมือ"ชาวนาสุรินทร์" สู่ผู้บริโภคถึงโต๊ะทานอาหารของคุณลูกค้า

มาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ (ข้าวออแกนิค) เพื่อสุขภาพที่ได้รับ
- มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand)
- มาตรฐาน PGS Thailand (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม)
- ข้าวพันธุ์แท้ (กรมการข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- มาตรฐาน GMP Codex & HACCP Certificated

ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิปลอดสารเพื่อสุขภาพ โดย
Hor.Boutique 
ที่อยู่ : 59  หมู่ 10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32000
โทร :  092-8245655
website : https://www.hor.boutique
Email : hor.boutique.brand@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/Hor.Boutique.Brand
Twitter : https://twitter.com/hor_boutique
IG : https://www.instagram.com/hor.boutique/
Line: @Hor.Boutique

Download : ใบประกาศ/ใบรับรอง/มาตรฐาน
สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา