นางสาว เจนจิรา ๋ก๋าใจ

จำนวนผู้เข้าชม 3 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          หอมแดงพันธุ์พื้นถิ่น ตำบลจำป่าหวาย 
น้ำมันหอมระเหย รสชาดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสินค้าและบริการ

ติดต่อเรา