ฟาร์มแสนดี

จำนวนผู้เข้าชม 5 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          จำหน่ายสินค้าเกษตรทั่วไป เช่น ไข่เชื้อไก่ประดู่หางดำ  ไข่เชื้อไข่ไก่ไฮบริด ไข่เชื้อเป็ดอี้เหลียง  ไข่เชื้อเป็ดเทศ ไข่เชื้อเป็ดบาบารี่ และลูกไก่ประดู่หางดำ  ลูกไก่ไฮบริด  ลูกเป็ดอี้เหลียง ลูกเป็ดเทศ  ลูกเป็ดบาบารี่  ไก่ดำมองโกล ไก่ดำภูพาน 
จำหน่าย ยอดมันพันธ์ุพื้นเมืองสำหรับทำพันธุ์สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา