รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เคมี อาหารพืช และสารปรับสภาพดิน

จำนวนผู้เข้าชม 2 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          :

อยากสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง ไม่รู้จะเริ่มต้นจากจุดไหน เราสามารถช่วยเป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านได้

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เคมี อาหารพืช และสารปรับสภาพดิน ให้คุณได้

พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สูตรปุ๋ย ส่วนผสม และที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จ

ในการผลิตปุ๋ยและอาหารพืชมากกว่าสิบปี


ผลิตภัณฑ์ของเรา


1.  1.  ปุ๋ยเคมี สูตรต่างๆ เช่น 15-15-15 16-16-16

2.  2.  ปุ๋ยอินทรีย์

3.   3. สารปรับสภาพดิน

4.  4.  อาหารพืช

 

บริการของเรา


1.

ใหคำปรึกษาท่านตั้งแต่กระบวนการวางแผน 4Ps วางแผนการตลาด STP

2.   บริหารงานให้ท่านตั้งแต่การจัดหาวัดถุดิบ ผลิต ผสม ทำตลาด และวางขาย รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบถ้วนทั้งระบบ supply chain

3.   ช่วยท่านวางระบบ Logistics มีรถบรรทุกหลายขนาด ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าของแบรนด์ และลูกค้า ด้วยระบบการขนส่งแบบ Just in Time

4.   มีระบบจัดเก็บแบบ FIFO และพื้นที่สำหรับจัดเก็บที่ได้มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยตามหลักมาตรฐาน

5.   การผลิตที่ผ่านการรับรองจากกระทรวง ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานเครื่องจักรอย่าสมบูรณ์

6.   ดำเนินงานด้วยระบบการทำงาน Lean ลดระยะเวลาสูญเปล่า ทุกกระบวนการคุ้มค่ากับเวลา สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของท่านอย่างครบถ้วน

7.   มีแหล่งจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด สำหรับรองรับความต้องการผลิตจากแบรนด์ของท่าน


ติดต่อเรา


คุณนวพร สิมะวัฒนา ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain

โทร 099-235-1455 หรือ Line

คุณสุรชัย แซ่อึ้ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

โทร 081-985-6103 หรือ Line

 

 

 
สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา