ไม่ระบุยี่ห้อ

ห้องเย็นรับฝากสินค้า

ห้องเย็นบริการรับฝากสินค้าแช่เย็น
1 บาท / ตารางเมตร 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน


จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : หจก.นารายณ์ห้องเย็น

หจก.นารายณ์ห้องเย็น

ชื่อสมาชิก : นาย ไวภพ พัฒนพันธ์ชัย เบอร์โทร / Line / Email

นาย ไวภพ พัฒนพันธ์ชัย เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 75 หมู่ 5 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี


ห้องเย็นบริการรับฝากสินค้าแช่เย็น

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

110 บาท
0.25 บาท
1 บาท