ไม่ระบุยี่ห้อ

ผักกาดหอม

ขายผักสลัดปลูกโดยระบบไฮโดรโปนิกส์เก็บสดจากฟาร์มทุกวันค่ะ
80 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : นางชุลีกร เอี่ยมผ่องใส

นางชุลีกร เอี่ยมผ่องใส

ชื่อสมาชิก : นาง ชุลีกร เอี่ยมผ่องใส เบอร์โทร / Line / Email

นาง ชุลีกร เอี่ยมผ่องใส เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 111 หมู่ 14 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


ขายผักสลัดปลูกโดยระบบไฮโดรโปนิกส์เก็บสดจากฟาร์มทุกวันค่ะ

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

10 บาท
90 บาท
100 บาท
25 บาท
125 บาท
140 บาท
80 บาท
50 บาท
7 บาท
30 บาท
200 บาท
25 บาท
60 บาท
50 บาท
150 บาท
80 บาท
40 บาท
2 บาท
37 บาท