ไม่ระบุยี่ห้อ

มูลไส้เดือน

มูลไส้เดือน 100% ควบคุมการผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนโพธิ์ตาก
10 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนโพธิ์ตาก....จงเจริญ

วิสาหกิจชุมชนโพธิ์ตาก....จงเจริญ

ชื่อสมาชิก : นางสาว เสาวลักษณ์ แพงพุทธ เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว เสาวลักษณ์ แพงพุทธ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 10 หมู่ 7 หมู่บ้าน บ้านศรีวิไล ซ.- ถ.โพธิ์ตาก-ศรีเชียงใหม่ ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย


มูลไส้เดือน 100% ควบคุมการผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนโพธิ์ตาก

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

35 บาท
15,000 บาท
30 บาท
37 บาท
35 บาท
980 บาท
190 บาท
30 บาท
180 บาท
1,200 บาท
80 บาท
195 บาท
130 บาท
150 บาท
15 บาท