ไม่ระบุยี่ห้อ

ดอกเห็ดสด

เห็ดนางฟ้าภูฐาน
50 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนเทพสถิต

วิสาหกิจชุมชนเทพสถิต

ชื่อสมาชิก : นาย โชติประสงค์ ทองศิริธนะโภคิน เบอร์โทร / Line / Email

นาย โชติประสงค์ ทองศิริธนะโภคิน เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 101/2 หมู่ 1 หมู่บ้าน ห้วยยายจื๋ว ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


เห็ดนางฟ้าภูฐาน

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

40 บาท
2 บาท
37 บาท
20 บาท
25 บาท
60 บาท
55 บาท
120 บาท
50 บาท
100 บาท
20 บาท
110 บาท
50 บาท
80 บาท
3,000 บาท
400 บาท
110 บาท
15 บาท
20 บาท