ไม่ระบุยี่ห้อ

ดอกเห็ดสด

เห็ดนางฟ้าภูฐาน
50 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนเทพสถิต

วิสาหกิจชุมชนเทพสถิต

ชื่อสมาชิก : นาย โชติประสงค์ ทองศิริธนะโภคิน เบอร์โทร / Line / Email

นาย โชติประสงค์ ทองศิริธนะโภคิน เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 101/2 หมู่ 1 หมู่บ้าน ห้วยยายจื๋ว ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


เห็ดนางฟ้าภูฐาน

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

10 บาท
90 บาท
100 บาท
25 บาท
125 บาท
140 บาท
80 บาท
50 บาท
7 บาท
30 บาท
200 บาท
25 บาท
60 บาท
50 บาท
150 บาท
80 บาท
40 บาท
2 บาท
37 บาท