ไม่ระบุยี่ห้อ

กล้วยหอมทอง

กระบวนการผลิตเป็นอินทรีย์
35 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ

สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ

ชื่อสมาชิก : นางสาว สหกรณ์ วังเหนือ เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว สหกรณ์ วังเหนือ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 142 หมู่ 3 หมู่บ้าน วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


กระบวนการผลิตเป็นอินทรีย์

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

250 บาท
20 บาท
40 บาท
15 บาท
100 บาท
10 บาท
3 บาท
60 บาท
60 บาท
35 บาท
2,000 บาท
20 บาท
6 บาท
150 บาท
45 บาท
160 บาท