ไม่ระบุยี่ห้อ

เมล่อนญี่ปุ่น

เมล่อนญี่ปุ่นแท้...สดจากสวน ผลิตจากสวนเกษตรกรโดยตรง
100 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สายน้ำฟาร์ม

สายน้ำฟาร์ม

ชื่อสมาชิก : นางสาว นันท์สินีฐ์ จงใจหาญ เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว นันท์สินีฐ์ จงใจหาญ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 90 หมู่ 2 หมู่บ้าน ห้วยแคนน้อย ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ


เมล่อนญี่ปุ่นแท้...สดจากสวน ผลิตจากสวนเกษตรกรโดยตรง

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

250 บาท
20 บาท
40 บาท
15 บาท
100 บาท
10 บาท
3 บาท
60 บาท
60 บาท
35 บาท
2,000 บาท
20 บาท
6 บาท
150 บาท
45 บาท
160 บาท