ไม่ระบุยี่ห้อ

มะนาวแป้น

มะนาวปลอดสารเคมี ผลใหญ่ น้ำเยอะ
2 บาท / ผล 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านทุ่งใหญ่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านทุ่งใหญ่

ชื่อสมาชิก : นาย มนัสชัย ผลแสงสี เบอร์โทร / Line / Email

นาย มนัสชัย ผลแสงสี เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 93 หมู่ 1 หมู่บ้าน บ้านทุ่งใหญ่ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย


มะนาวปลอดสารเคมี ผลใหญ่ น้ำเยอะ

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

250 บาท
20 บาท
40 บาท
15 บาท
100 บาท
10 บาท
3 บาท
60 บาท
60 บาท
35 บาท
2,000 บาท
20 บาท
6 บาท
150 บาท
45 บาท
160 บาท