ไม่ระบุยี่ห้อ

มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงนอกฤดู (ราคาส่ง) หมายเหตุ ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
15 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ
กรุณาติดต่อสอบค่าจัดส่งเพิ่มเติมอีกครั้ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนผลิตมะม่วงแปลงใหญ่บ้านโหล่น

วิสาหกิจชุมชนผลิตมะม่วงแปลงใหญ่บ้านโหล่น

ชื่อสมาชิก : นางสาว สุภาพร ตีกองซอม เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว สุภาพร ตีกองซอม เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 4 หมู่ 6 บ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


มะม่วงนอกฤดู (ราคาส่ง)


หมายเหตุ ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

250 บาท
20 บาท
40 บาท
15 บาท
100 บาท
10 บาท
3 บาท
60 บาท
60 บาท
35 บาท
2,000 บาท
20 บาท
6 บาท
150 บาท
45 บาท
160 บาท