ไม่ระบุยี่ห้อ

มูลไส้เดือน

บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม
15 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : นาย สุนทร ประทาน เบอร์โทร / Line / Email

นาย สุนทร ประทาน เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 70 หมู่ 1 หมู่บ้าน ขามเปี้ย ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี


บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

35 บาท
15,000 บาท
30 บาท
37 บาท
35 บาท
980 บาท
190 บาท
30 บาท
180 บาท
1,200 บาท
80 บาท
195 บาท
130 บาท
150 บาท
15 บาท