ไม่ระบุยี่ห้อ

มูลไส้เดือน

บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม
15 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : นาย สุนทร ประทาน เบอร์โทร / Line / Email

นาย สุนทร ประทาน เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 70 หมู่ 1 หมู่บ้าน ขามเปี้ย ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี


บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

30 บาท
37 บาท
35 บาท
980 บาท
190 บาท
30 บาท
180 บาท
1,200 บาท
80 บาท
195 บาท
130 บาท
150 บาท
15 บาท
5 บาท