ไม่ระบุยี่ห้อ

เครื่องดื่มและยาสมุนไพร

วัตถุดิบที่นำมาทำน้ำสมุนไพรคัดสรรมาจากการปลูกแบบแปลงอินทรีย์
15 บาท / ขวด 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : บ้านห้วยยูงใต้ร่วมใจพัฒนา

บ้านห้วยยูงใต้ร่วมใจพัฒนา

ชื่อสมาชิก : นางสาว ภัทราพร สงศรีอินทร์ เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว ภัทราพร สงศรีอินทร์ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 136 หมู่ 3 หมู่บ้าน ห้วยยูงใต้ ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่


วัตถุดิบที่นำมาทำน้ำสมุนไพรคัดสรรมาจากการปลูกแบบแปลงอินทรีย์

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

250 บาท
139 บาท
600 บาท
100 บาท
80 บาท
50 บาท
150 บาท
60 บาท
200 บาท
150 บาท
150 บาท
50 บาท
100 บาท
150 บาท