ไม่ระบุยี่ห้อ

เครื่องดื่มและยาสมุนไพร

วัตถุดิบที่นำมาทำน้ำสมุนไพรคัดสรรมาจากการปลูกแบบแปลงอินทรีย์
15 บาท / ขวด 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : บ้านห้วยยูงใต้ร่วมใจพัฒนา

บ้านห้วยยูงใต้ร่วมใจพัฒนา

ชื่อสมาชิก : นางสาว ภัทราพร สงศรีอินทร์ เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว ภัทราพร สงศรีอินทร์ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 136 หมู่ 3 หมู่บ้าน ห้วยยูงใต้ ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่


วัตถุดิบที่นำมาทำน้ำสมุนไพรคัดสรรมาจากการปลูกแบบแปลงอินทรีย์

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

139 บาท
600 บาท
100 บาท
80 บาท
50 บาท
150 บาท
60 บาท
200 บาท
150 บาท
150 บาท
50 บาท
100 บาท
150 บาท