ไม่ระบุยี่ห้อ

ผักปลอดสารพิษ

ผักไฮโดโปรนิกส์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สด สะอาด ปลอดภัย
60 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : นาง สุชาดา สุขเจริญ เบอร์โทร / Line / Email

นาง สุชาดา สุขเจริญ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 94 หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี


ผักไฮโดโปรนิกส์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สด สะอาด ปลอดภัย

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

10 บาท
90 บาท
100 บาท
25 บาท
125 บาท
140 บาท
80 บาท
50 บาท
7 บาท
30 บาท
200 บาท
25 บาท
60 บาท
50 บาท
150 บาท
80 บาท
40 บาท
2 บาท
37 บาท