วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาต้นจั่น

ผ้าหมักโคลน ลวดลายต่างๆ

ผ้าหมักโคลน ลวดลายต่างๆ สินค้าโดดเด่น แห่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาต้นจั่นราคา 550-1,300 บาท/ผืน
550 บาท / ผืน 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาต้นจั่น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาต้นจั่น

ชื่อสมาชิก : นาง เสงี่ยม แสวงลาภ เบอร์โทร / Line / Email

นาง เสงี่ยม แสวงลาภ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 111 หมู่ 5 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย


ผ้าหมักโคลน ลวดลายต่างๆ สินค้าโดดเด่น แห่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาต้นจั่น
ราคา 550-1,300 บาท/ผืน

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

30 บาท
37 บาท
35 บาท
980 บาท
190 บาท
30 บาท
180 บาท
1,200 บาท
80 บาท
195 บาท
130 บาท
150 บาท
15 บาท
5 บาท