วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาต้นจั่น

ผ้าหมักโคลน ลวดลายต่างๆ

ผ้าหมักโคลน ลวดลายต่างๆ สินค้าโดดเด่น แห่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาต้นจั่นราคา 550-1,300 บาท/ผืน
550 บาท / ผืน 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาต้นจั่น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาต้นจั่น

ชื่อสมาชิก : นาง เสงี่ยม แสวงลาภ เบอร์โทร / Line / Email

นาง เสงี่ยม แสวงลาภ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 111 หมู่ 5 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย


ผ้าหมักโคลน ลวดลายต่างๆ สินค้าโดดเด่น แห่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาต้นจั่น
ราคา 550-1,300 บาท/ผืน

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

35 บาท
15,000 บาท
30 บาท
37 บาท
35 บาท
980 บาท
190 บาท
30 บาท
180 บาท
1,200 บาท
80 บาท
195 บาท
130 บาท
150 บาท
15 บาท