select * from bidOffer where bidOfferCode = '20190503101435344' and flagLang = '1' and statusTrade < '3' ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์


ไม่ระบุยี่ห้อ

0 บาท / บาท / บาท / บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : เบอร์โทร / Line / Email

เบอร์โทร / Line / Email

ผู้เข้าชม (0)

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ