ไม่ระบุยี่ห้อ

0 บาท / บาท / บาท / บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : แม่สมบูรณ์มัลเบอรี่ออร์แกนิก จ.เลย

แม่สมบูรณ์มัลเบอรี่ออร์แกนิก จ.เลย

ชื่อสมาชิก : นางสาว นนท์ณภัสษ์ วัชรมุนินทร์ เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว นนท์ณภัสษ์ วัชรมุนินทร์ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 266 หมู่ 12 หมู่บ้าน ศรีสงคราม ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

: https://www.facebook.com/profile.ph...

: ying0807629929

ประกาศรับรอง

มาตรฐานอื่นๆ : เกษตรอินทรีย์

ผู้เข้าชม (0)

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ