• มันสำปะหลัง

    รายละเอียดสินค้า

    ราคาตามเงือนไขตกลง //เป็นสินค้าเกรด A++ ที่มีคุณภาพมากกว่าคุณภาพมาตรฐาน ต้องการขายยก LOT

    อ่านทั้งหมด
    200,000 บาท