ไม่ระบุยี่ห้อ

ลำไย

ลำไยร่วงเกรด AA 15 A 7 B 5 C 1
3.50 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด

ชื่อสมาชิก : ว่าที่ ร้อยตรี สว่างกิจ คำบุรี เบอร์โทร / Line / Email

ว่าที่ ร้อยตรี สว่างกิจ คำบุรี เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 262 หมู่ 6 หมู่บ้าน นาเดา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง


ลำไยร่วงเกรด AA 15 A 7 B 5 C 1

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

250 บาท
20 บาท
40 บาท
15 บาท
100 บาท
10 บาท
3 บาท
60 บาท
60 บาท
35 บาท
2,000 บาท
20 บาท
6 บาท
150 บาท
45 บาท
160 บาท