ไม่ระบุยี่ห้อ

ผักไฮโดรโปนิกส์

120 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : นางสาว ณัฒฐิกา เราเจริญศิลป์ เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว ณัฒฐิกา เราเจริญศิลป์ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 59 หมู่ 3 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

: rungrat6024@gmail.com

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

10 บาท
90 บาท
100 บาท
25 บาท
125 บาท
140 บาท
80 บาท
50 บาท
7 บาท
30 บาท
200 บาท
25 บาท
60 บาท
50 บาท
150 บาท
80 บาท
40 บาท
2 บาท
37 บาท