ไม่ระบุยี่ห้อ

ต้นหอม

ต้นห้อมทำด้วยเกษตรอินทรีย์ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ
35 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านเหล่าเขมร

กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านเหล่าเขมร

ชื่อสมาชิก : นางสาว นิศามณี กายแก้ว เบอร์โทร / Line / Email

นางสาว นิศามณี กายแก้ว เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 54 หมู่ 7 หมู่บ้าน โคกสว่าง ซ.. ถ.. ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี


ต้นห้อมทำด้วยเกษตรอินทรีย์ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

10 บาท
90 บาท
100 บาท
25 บาท
125 บาท
140 บาท
80 บาท
50 บาท
7 บาท
30 บาท
200 บาท
25 บาท
60 บาท
50 บาท
150 บาท
80 บาท
40 บาท
2 บาท
37 บาท