ไม่ระบุยี่ห้อ

ไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมือง
50 บาท / กิโลกรัม 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

สิ้นสุดการรับซื้อ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนตำบลทุ่งไชย

กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนตำบลทุ่งไชย

ชื่อสมาชิก : นาย สิทธิ เสนารถ เบอร์โทร / Line / Email

นาย สิทธิ เสนารถ เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 49 หมู่ 3 หมู่บ้าน ทุ่งไชย ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ผู้เข้าชม (1,328)

ไก่พื้นเมือง

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ