จินดา/สนัม/ยะโต/ซุปเปอร์ฮอต

พริกแห้งทุกชนิด

สินค้าเหมาะแก่การ นำไปใช้ปริมานมากๆจะมีราคาถูกลงมากกว่าตามท้องตลาด
0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / 0 บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

มีสินค้า

ขนาดสินค้า

โปรโมชั่น -

ช่องทางการจัดส่ง

อื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ :

ชื่อสมาชิก : นาย สรัล จันทร์อักษร เบอร์โทร / Line / Email

นาย สรัล จันทร์อักษร เบอร์โทร / Line / Email


สินค้าเหมาะแก่การ นำไปใช้ปริมานมากๆจะมีราคาถูกลงมากกว่าตามท้องตลาด
สินค้านำเข้าได้รับใบตรวจสอบคุณภาพ แบ่งเป็นเกรดๆ
1.เกรดสวยมาก
2.เกรดสวย
3.เกรดปกติ
4.เกรดทำพริกป่น

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

10 บาท
90 บาท
100 บาท
25 บาท
125 บาท
140 บาท
80 บาท
50 บาท
7 บาท
30 บาท
200 บาท
25 บาท
60 บาท
50 บาท
150 บาท
80 บาท
40 บาท
2 บาท
37 บาท