ไม่ระบุยี่ห้อ

0 บาท / บาท / บาท / บาท / || >>> ดูราคาแนะนำ <<<

ช่องทางการชำระเงิน

-

จัดจำหน่ายโดย

องค์กร/ร้านค้า/อื่นฯ : บ้านร่มเงา เกษตรอินทรีย์

บ้านร่มเงา เกษตรอินทรีย์

ชื่อสมาชิก : นาง วิสาขา เกิดวัน เบอร์โทร / Line / Email

นาง วิสาขา เกิดวัน เบอร์โทร / Line / Email

ที่อยู่ 55 หมู่ 2 หมู่บ้าน บ้านห้วยเสือ ซ.- ถ.- ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

: https://www.facebook.com/profile.ph...

: 0946082557

ประกาศรับรอง

มาตรฐานอื่นๆ : เกษตรอินทรีย์ (SDGsPGS)

ผู้เข้าชม (0)

ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ