ข้าวหอมมะลิบ้านใบบัว

จำนวนผู้เข้าชม 4 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียว ปลูกเองที่จังหวัดศรีสะเกษ สีเอง และจำหน่ายเองไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลาง


สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา