กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 8 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : กลุ่มข้าวอินทรีย์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านโนนสวรรค์ เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ เพื่อผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จากความมุ่งมั่นและตั้งใจส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยถึงผู้บริโภค อย่างภาคภูมิใจ
          ประกาศรับรอง :
มาตรฐานอื่นๆ : G.I.  สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา